İngilizce Hazırlık

 

Adakent Hazırlık Okulu Misyonu

Üniversitemiz dünya çapında iş bulabilecek ve uluslararası platformda sorumluluk alabilecek son derece yetkin ve
nitelikli bireyler yetiştirebilmek için öğrenim dilini dünyadaki bilim dili olan İngilizce olarak kabul etmektedir. Öğrencilerimizin temel
konularda yüksek seviyelerde akademik başarı göstermelerini temin etmekteyiz ve bu yüzden de başvuran
tüm öğrencilerden İngilizce yeterlilik seviyelerini kanıtlamalarını
istemekteyiz. Bu yeterlilik seviyesinda olmayan öğrencilerimiz için bir yıllık İngilizce hazırlık programı sunmaktayız.

Hazırlık Okulu’nun temel hedefleri uluslararası öğrencilerini akademik, mesleki ve kişisel amaçlar için
İngilizce dil becerilerinde mükemmel bir düzeye ulaştırmaktır. Öğrencilerimizin bazıları için Hazırlık Okulu
İngilizceye ilk defa maruz kalacakları yer olacakken, diğerleri için de zaten mevcut olan dil becerilerini güçlendirmeleri ve
üzerine daha fazlasını inşa etmeleri için bir okul görevi görecektir.

Dil programımız, Jim Cummin’in İngilizce yeterlik teorisi ve özel amaçlı İngilizce (ESP)metodolojisi üzerine kurulmuştur.
Cummin’e göre iki türlü İngilizce yeterliliği vardır:bTemel Kişilerarası Konuşma Becerileri (BICS) ve Bilişsel Akademik Dil Yeterliliği (CALP).
BICS genelde bilinir konulardaki günlük geçinme ve sosyal durumlar için fonksiyonel İngilizce üzerinde çalışırken,
CALP genelde pek bilinmeyen konular ve orijinal materyallerle çalışan akademik ve mesleki durumlar üzerine eğilir. ESP belirli disiplin
ve mesleklerdeki içerik (tema ve konular) ile ilgili dil becerilerinin geliştirilmesine odaklanır.
Bu amaçla program, aşağıdaki maddeleri sağlamak üzere tasarlanmıştır:

– Sosyal durumlarda gerekli olan dil becerilerini kazanmak üzere İngilizce’deki
temel kişiler arası konuşma becerilerinin geliştirilmesi

– Akademik alanlarda yetkin hale gelebilmek için dinleme, konuşma, yazma ve
okuma alanlarında İngilizce’de akademik becerileri kazanmak üzere bilişsel
akademik dil yeterliliğinin geliştirilmesi

– İngilizce dilini yetkin bir şekilde kullanarak mesleki bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesi

– Öğrenimin özerkliğini ve öğrenme becerilerini, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi,
öğrenciler arasında işbirliğini ve kültürlerarası anlayışı ve iletişimi

destekleyerek 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi
– Yaşam boyu öğrenen bireylerin geliştirilmesi

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için program aşağıdaki maddeleri sunmaktadır:
– Son derece nitelikli ve özverili öğretim üyeleri ve personel

– Aktif öğrenmeyi tetikleyen oldukça zorlu ve destekleyici bir öğretim ortamı
– Açık iletişim ve çok kültürlü bakış açılarının takdir edilmesi
– BICS ve CALP’ın geliştirilmesini desteklerken Özel Amaçlı İngilizce
metodolojisinin kullanılması ile farklı akademik alanlardaki öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılayan güncel bir İngilizce dil müfredatı

– Son gelişmeleri ve teknolojileri yansıtan İngilizce dil öğretim metodolojileri ve
materyalleri

– Uluslararası partnerler ile program ve projelere katılım

ing-hazirlik

Phone: 0090 (392) 365 39 90
Fax: 0090 (392) 365 39 94
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Merkez ) Ofisi Eşref Bitlis Cad.
Gazimağusa – KKTC
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image